Huisregels

Huisregels

Hartelijk welkom op camping Brockhausen !

Om U en de andere gasten een prettig verblijf te garanderen, hebben wij deze gedragsregels opgesteld. Iedereen is gehouden deze regels
stipt na te leven. Wij houden ons aanbevolen voor Uw wensen, opmerkingen en ideeën. Wij wensen U veel recreatiegenoegen op onze camping toe!

camping in de natuur
 1. Algemeen
  Bij aankomst dient U zich te melden bij de beheerder en hem Uw reserveringsbevestiging te overhandigen. U krijgt daar van ons de nodige informatie. Bij de beheerder vindt U ook ons mededelingenbord met allerlei informatie en een lijst van belangrijke adressen zoals: huisarts, apotheek, politie, brandweer e.d.
 2. Naleving regels
  Door de inschrijving als gast op ons terrein wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze gedragsregels en U daaraan te houden. Als
  onverhoopt blijkt dat U onze regels niet naleeft, dan zijn wij helaas gedwongen U, eventueel na een waarschuwing, de verdere toegang tot de camping te ontzeggen.
 3. Tijdstippen aankomst en vertrek
  Op de dag van aankomst kunt U vanaf 14.00 uur gebruik maken van de aan U toegewezen plaats, welke U op de dag van vertrek om 12.00 uur
  verlaten moet hebben.
 4. Een ordelijke nette camping
  U dient het terrein voortdurend schoon te houden. De na U komende groepen zullen het zeker op prijs stellen.
 5. Afval
  Het op de camping geproduceerde afval, m.u.v. tuin- en chemisch afval, glas, papier en ijzer, dient U verpakt in plastic zakken te deponeren
  in de daarvoor bestemde container. Voor glas en papier zijn er aparte containers. De plastic zakken zijn te verkrijgen bij de beheerder.
  Voor chemischafval en ijzer is naast de container een afzonderlijke voorziening getroffen. Het tuinafval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde verplaatsbare compostbak nabij de container. Wij zorgen ervoor dat de beide voorzieningen geregeld worden leeggemaakt.
 6. Water. Gebruik toiletgebouw
  Gratis drink- en waswater is verkrijgbaar aan de kraan in het toiletgebouw, op ons terrein en op groepsterrein
  Hollandse Heide. Het is niet toegestaan dat groepen van onze groepsterreinen gebruik maken van het toiletgebouw op de familiecamping.
 7. Zuinig met water
  Water is duur. U weet dat ongetwijfeld ook. Verspil dus a.u.b. geen water.
 8. Schade – Eigen risico
  U verblijft hier op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadiging als voor ongevallen zijn wij niet aansprakelijk. Zie verder de RECRON-voorwaarden op dit punt. Het spreekt vanzelf dat, wanneer uzelf schade veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden. U bent ook
  verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers.
 9. Open vuur. Barbecues
  Ons bedrijf ligt in het bos, zodat u midden in de natuur zit. Kappen, snoeien of beschadigen van bomen of struiken is verboden. In verband
  met de brandweervoorschriften, is het aanleggen van een kampvuur verboden. GEEN ENKEL MANIER VAN OPEN VUUR dus ook niet in bijv. metalen tonnen. Barbecue is alleen toegestaan middels gasbarbecue.
 10. Gemotoriseerd verkeer op de camping – Parkeren
  Ons terrein is Uw recreatie-erf. Daarin past zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer. Maak dan ook een gepast gebruik van uw
  voertuig; m.a.w.: alleen als het echt niet anders kan. In elk geval dient u de aangegeven snelheidslimiet zorgvuldig in acht te nemen (5
  km per uur).
 11. Geluidsoverlast
  U bent hier voor uw rust en ontspanning. Storend lawaai en geluidsoverlast zijn dan ook uit den boze. Gebruik van radio, t.v.,
  muziekinstrumenten en overige geluidsapparatuur mag nooit storend zijn voor anderen.
 12. Nachtrust
  De nachtrust gaat in om 22.00 uur en duurt tot 8.00 uur. Storend lawaai dient dan achterwege te blijven. Gedurende deze tijd is het
  niet toegestaan gemotoriseerde voertuigen op het terrein te gebruiken.
 13. Onze buren
  Wij willen graag goede vrienden blijven met onze buren buiten de camping. Wij vertrouwen erop dat u alles zult doen om klachten van
  onze buren en andere omwonenden te voorkomen.
 14. Bij uw vertrek
  Bij vertrek dient U de door U ingenomen plaats schoon en gebruiksklaar op te leveren, waarna U zich bij de beheerder meldt.
 15. RECRON-voorwaarden
  Voor zover daarvan in deze niet wordt afgeweken, zijn van toepassing de RECRON-voorwaarden groepsaccommodaties/ Conferentieoorden januari 2008.

In geval van vragen, opmerkingen, onduidelijkheden e.d., kunt u altijd bij ons terecht.

 

De receptie is geopend van:

 • 09.00 – 12.00 uur
 • 14.00 – 19.00 uur
  Mocht er tijdens de openingstijden niemand aanwezig zijn kunt u gebruik maken van de receptiebel.

 

Joost en Noet Polman

Stokkum, december 2017