Camping reglement

  1. Honden (maximaal 2) zijn welkom mits kort aangelijnd zodat anderen uw huisdier ongehinderd kunnen passeren. Uitlaten dient buiten het kampeerterrein te geschieden. Ongelukjes ruimt u gelijk zelf op. Het alleen achterlaten van honden bij het kampeermiddel is niet toegestaan.
  2. Wij besteden veel zorg aan het toiletgebouw om dat in optimale, schone staat te houden. Helpt u ons daarbij: zorgt u dat het schoon en netjes blijft. Kinderen tot 6 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Mocht er iets aan de hand zijn, meldt u het aan ons dan zullen wij het zo snel mogelijk aanpakken. Het is verboden te roken in de douche- en toiletruimten. Huisdieren zijn in het sanitair gebouw niet toegestaan.
  3. Het stoken van (open) vuur en/of in vuurkorven/vuurschalen/barbeques is verboden.
  4. Het spelen in de speeltuin is voor eigen risico, zorg daarom altijd voor toezicht van ouders/verzorgers.
  5. Muziek is alleen toegestaan indien dit geen geluidshinder veroorzaakt voor de omgeving.
  6. De huurder van de kampeerplaats is verantwoordelijk voor de aanmelding van bezoekers, logées en betaling van de kosten.
  7. Heeft u een klacht over iets aangaande de camping of de -voorzieningen, meldt u het ons alstublieft zo spoedig mogelijk zodat wij in staat zijn er iets aan te doen. Blijft u niet met een ergernis rondlopen, wij streven naar een rustige, ontspannen en gezellige sfeer en willen daarvoor doen wat in alle redelijkheid mogelijk is.
  8. Alle op de camping aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van bovenstaande regels en zich daaraan te houden.
  9. De directie behoudt zich het recht voor om personen die zich voortdurend wanordelijk gedragen en de gestelde kampeerregels negeren, van de camping te verwijderen en het contract te verbreken, zonder restitutie.